Actua

 • Ongewenste flora in onze waterlopen
  21 juni 2011 |   
  Auteur Arnold Goossens


  De laatste jaren worden we in provincie Limburg meer en meer geconfronteerd met uitheemse oever- en waterplanten. Deze soorten kunnen zeer explosief groeien in onze voedselrijke wateren. Vooral de waterplanten, zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem, kunnen door hun groei de waterafvoer drastisch beperken en problemen geven aan onder andere sluizen en stuwen. Bovendien zorgen de gesloten matten van drijvende planten ervoor dat het onderliggende water zuurstofloos wordt waarbij massale vissterfte kan optreden.

  Hoe terugdringen?

  Soms blijft overwoekering aanvankelijk uit, maar ook in dat geval is bestrijding aangewezen om erger te voorkomen. Invasieve exoten moeten zeer voorzichtig, liefst met de hand, verwijderd worden. Om te vermijden dat versnipperde plantendelen nieuwe groeikernen vormen, is maaien dus ook uit den boze! Het meest effectief is het verwijderen van de volledige plant, inclusief de wortel. De verwijderde planten worden vervolgens best onmiddellijk afgevoerd en gecomposteerd. Nadien is regelmatige controle, en eventueel opnieuw ingrijpen, zeker nodig.
  De provincies, gemeenten van de wateringen kunnen beheerder van een waterloop zijn. De beheerders trachten de bestrijding consequent uit te voeren op de waterlopen en grachten onder hun bevoegdheid. De provincie ondersteunt de gemeenten en de polders en wateringen bij verwijdering van grote hoeveelheden exoten.

  Help mee!
  Aanwezigheid van exoten melden
  Kom dit mee bestrijden

  Je kunt de aanwezigheid van deze soorten in waterlopen of grachten melden bij ons en en we zullen dit met een inventarisatieformulier verder opvolgen. U kunt echt helpen door uw
  foto te plaatsen op onze site en hier de juiste coŲrdinaten opzoeken.

  Deel mee in dit verhaal via het forum Lees meer

  Heeft u vragen klik hier en stuur een bericht     

 • Terug naar boven