Actua

 • Wandeling geelgors en andere akker- en weidevogels in Kaulille, Natuurpunt Bocholt
  12 april 2015 |   
  Auteur Natuurpunt Bocholt


  Met de Geelgors (Emberiza citrinella) heeft Bocholt een echte ‘stakker van de akker’ geadopteerd. Deze geelbruine vogel was vroeger een erg algemene verschijning langs kleinschalige akkers met hagen en houtkanten.
  Helaas is deze ‘Beethoven-imitator’  

  (zijn zang gelijkt volgens velen op het begin van de vijfde symfonie) een steeds zeldzamere verschijning aan het worden. In Vlaanderen is deze soort de laatste dertig jaar zelfs met tachtig procent afgenomen! Op de Rode Lijst van Vlaanderen staat hij dan ook als ‘bedreigd’ genoteerd. Reden te over voor Bocholt om deze arme stakker een hart onder de riem te steken.
  We organiseren op 12 aril 2015 een tocht door de akkers om deze geweldige vogel te kunnen horen en zien. Ook gaan we met deze tocht op zoek naar meer akker en weidevogels. De akkers en weilanden in Kaulille zijn zeer rijk en vele akker en weidevogels zoeken hier hun partner om een nieuw gezin te stichten. Op deze toch hopen we Grutto's, Wulpen, Patrijzen, Rietgors, Rietzangers, diverse Piepers, Leeuweriken, etc.. Maar ook insecten planten bomen en alles wat we tegen komen word onder de loep genomen door onze gids.


  Deze wandeling word door Gids Rik Bosmans georganiseerd.
  Datum: zondag 12 april
  Tijd 9:00 uur tot 12:00 uur
  Plaats: Kerk Kaulille
  Meer info: Rik Bosmans, 0474 984193
  Tip: wandelschoenen, verrekijker
  Deelnameprijs: € 1.00


  Download dit overzicht

  Zie vie deze link de totale adoptie lijst van limburg

  Je kunt de aanwezigheid van deze soorten in de gebieden, waterlopen of grachten melden bij ons en en we zullen dit met een inventarisatieformulier verder opvolgen. U kunt echt helpen door uw foto te plaatsen op onze site en hier de juiste coördinaten opzoeken.

  Deel mee in dit verhaal via het forum Lees meer

  Heeft u vragen klik hier en stuur een bericht     

 • Terug naar boven